Would you rather (By oba823 Bronze Crown 4 years ago)

Votes by gender

Guys
347 votes
25.4%
74.6%
Girls
276 votes
34.8%
65.2%
Unknowns
5,577 votes
27.7%
72.3%

Votes by country map view

United States
3,836 votes
28%
72%
United Kingdom
549 votes
24%
76%
Australia
399 votes
25%
75%
Canada
321 votes
29%
71%
Unknown
175 votes
27%
73%
Netherlands
80 votes
34%
66%
Germany
80 votes
30%
70%
Sweden
48 votes
25%
75%
New Zealand
47 votes
34%
66%
Ireland
45 votes
36%
64%
Norway
42 votes
33%
67%
France
40 votes
28%
72%
South Africa
32 votes
22%
78%
Denmark
31 votes
29%
71%
Finland
24 votes
38%
62%
Europe
22 votes
32%
68%
Singapore
22 votes
23%
77%
Portugal
19 votes
16%
84%
Mexico
17 votes
29%
71%
Philippines
16 votes
13
87%
United Arab Emirates
14 votes
14%
86%
Brazil
14 votes
50%
50%
India
14 votes
36%
64%
Romania
13 votes
15%
85%
Serbia
12 votes
17%
83%
Israel
11 votes
36%
64%
Belgium
10 votes
40%
60%
Croatia
9 votes
33%
67%
Estonia
9 votes
11
89%
Malaysia
9 votes
44%
56%
Hong Kong
9 votes
11
89%
Panama
8 votes
38%
62%
Poland
8 votes
63%
37%
Bulgaria
8 votes
13
87%
Greece
8 votes
25%
75%
Czech Republic
8 votes
50%
50%
China
7 votes
100%
Italy
7 votes
14%
86%
Switzerland
7 votes
43%
57%
Costa Rica
6 votes
50%
50%
Austria
5 votes
40%
60%
Saudi Arabia
5 votes
40%
60%
Malta
5 votes
20%
80%
Lithuania
5 votes
100%
Thailand
5 votes
20%
80%
Turkey
5 votes
20%
80%
Puerto Rico
5 votes
40%
60%
Unknown
5 votes
20%
80%
Spain
5 votes
20%
80%
Indonesia
4 votes
50%
50%
Jamaica
4 votes
25%
75%
Seychelles
4 votes
75%
25%
Argentina
4 votes
75%
25%
Colombia
3 votes
33%
67%
Kuwait
3 votes
33%
67%
Luxembourg
3 votes
33%
67%
Morocco
3 votes
33%
67%
Kenya
3 votes
100%
Lebanon
3 votes
33%
67%
Jordan
3 votes
100%
Iceland
3 votes
100%
Slovenia
3 votes
100%
Hungary
3 votes
67%
33%
Japan
3 votes
33%
67%
Qatar
3 votes
33%
67%
Paraguay
2 votes
50%
50%
Iraq
2 votes
50%
50%
Latvia
2 votes
100%
Republic of Lithuania
2 votes
100%
Dominican Republic
2 votes
100%
Egypt
2 votes
100%
Bermuda
2 votes
100%
Cyprus
2 votes
100%
Macedonia
2 votes
100%
Honduras
2 votes
100%
Jersey
2 votes
50%
50%
Russian Federation
2 votes
100%
Pakistan
2 votes
100%
Anonymous Proxy
2 votes
50%
50%
Faroe Islands
2 votes
50%
50%
Venezuela
2 votes
100%
Virgin Islands, U.S.
1 vote
100%
Bahamas
1 vote
100%
Slovakia
1 vote
100%
Gibraltar
1 vote
100%
Nepal
1 vote
100%
Algeria
1 vote
100%
Cayman Islands
1 vote
100%
Mongolia
1 vote
100%
Hashemite Kingdom of Jordan
1 vote
100%
Taiwan
1 vote
100%
Republic of Moldova
1 vote
100%
Oman
1 vote
100%
Peru
1 vote
100%
Ukraine
1 vote
100%
South Korea
1 vote
100%
Georgia
1 vote
100%
Angola
1 vote
100%
Palestinian Territory
1 vote
100%
Ecuador
1 vote
100%
Guyana
1 vote
100%
Albania
1 vote
100%
Guatemala
1 vote
100%
Maldives
1 vote
100%
Aland Islands
1 vote
100%
Yemen
1 vote
100%
Netherlands Antilles
1 vote
100%
Azerbaijan
1 vote
100%
Sri Lanka
1 vote
100%
Sudan
1 vote
100%
Nigeria
1 vote
100%